...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަދޫ
ނ.
މަތީތަލީގެ އެތެރެކޮޅުން ކަރުތެރެޔަށް އެލިފައި ހުންނަ މަސްކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނޑުކާޅު . ކަރުއިތާ . ކެނެރީ . ކޮޑަދީތެލި . ކޮޑަދޭތެއްލާ . އަލަމަލުގުރާ . އޮޑަވަކި . ވަޅޯދޫނި . ދުށިމެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ