...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަދޮރު
ނ.
(1) ބިތްބިތުގައި ވަޔާއި އަލިވަންނާނޭހެން ކަނޑައިފައިހުންނަދޮރު.
(2) ކިޑިކީ.
(3) ކުޑަކަމު ޙާޖަތަށް ދާދޮރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިޑިކީ . ތޭރި . ތޭރިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ