...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަލަގަނާ
ނ.
ލަގަނާދޫންޏާ ވައްތަރު ކުޑަ ދޫންޏެއް.
މިދޫނީގެ ތުނބާއި ފައި ކަޅުވާނެއެވެ.
ބިސްއަޅާ މޫސުމުގައި ބޮލުގެ ތަލަމަތިން ދެރާވަޅި ފަތް ހެންހުދުދިގު ދެފަތްފަޅައި ކަނދުރާ މައްޗާއި ހަމަޔަށް އެޅިފައި އޮވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ