...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަގެ
ނ.
އެކިއެކި ބޭނުމުގައި ގޯތިތެރޭގައި އަޅައިފައި ހުންނަ ކުޑަވަރެއްގެ ގެއެއް.
ގިނަ ގޭގޭގައި މިއީ ކާގެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޖިވެރިކަން . ކަތުރަންގެ . ކުޑަހާޖިވެރިކަން . ކޯލާގެ . މާޅަނބުގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ