...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޫރުފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަރުފަޅުތަކުގެ ބޭރުގައްޔާއި، ހާހަލާއި ތިލަތިލައިގައި އުޅޭމަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ މަޑު މުށިކުލައެވެ.
މަހުގެ ބޭރުގައި ގަދަރަތްކުލައަކަށްދާ ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިތިކިތައް މަހުގެ ފަހަތުކޮޅުގައި ހުންނަނީ ކޫރެއް ހެން ގުޅިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ