...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޫކޫލުން
މ.
(1) ދަހިލަވައިގެން ކަމަކަށް ކިއުން.
(2) ދެމީހަކު ސިއްރުން އޮލަ ވާހަކައެއް ދެއްކުން.
(3) ކުރުކުރު އަޑުކިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޫކޫލެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ