...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޫދު
ނ.
(1) ފެންއަޅަން ގެންގުޅޭ މުށިން ހަދައިފައި ހުންނަ ކުޑަކަންވާރެއް.
(2) (ގ) ކުއްޖާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުބިސްކޯދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ