...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޫސް
ަސް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ހިތްވަރުގަދަކަމުން ނުވަތަ ފިނޑިކަމުން އަޑެއް އިއްވައިނުލައި ހުންނަ ހުރުމާ މެދުގައެވެ.
މިސާލު:
(ހ) އެވަރަށްތެޅިއިރު ކޫސްވެސް ކިޔައެއް ނުލައެވެ.
(ށ) ގެޔަށްވަދެ ހިތުހުރިގޮތަކަށް އުޅެފައި ދިޔައިރު، ކޫސްކިޔައިލަން ކެރުނު މީހަކުވެސްނެތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކީސް . ކީސްކިޔުން . ކޫސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ