...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޫސްކިޔުން
މ.
މަޑުމަޑުގޮތަކަށް އަޑެއް އިއްވައިލުން.
މިބަސް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ހިތްވަރުގަދަކަމުން، ނުވަތަ ފިނޑިކަމުން އަޑެއް އިއްވައިނުލައި ހުންނަ ހުރުމާ މެދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކީސްކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ