...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޫޑި
ނ.
(1) ގަސްގަހުގައިއަޅާ ދިރޭ އެއްޗެއް.
(2) ކަށިކޭލާއި، ކަނަމަދު ފަދަ އެއްޗެހީގެ އޮށުން ހަލާކުނުކޮށް ނަގާމަދު.
(3) މަޖާޒު:
ލަދުކުޑަ އަބުރުވެރިކަން ނުހުންނަ އަންހެން ކުދިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅުކޫޑި . ވެލިވަރުބުރަކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ