...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޫޒީ
ނ.
ބަކަރީގައި ތައްޔާރުކުރާ ކެއުމެއް.
މިއީ، ބަކަރި ކަތިލައި ނޮޅައިފައި، ބަނޑުތެރޭގައި އޮންނަގޮހޮރު ނަގައި ސާފުކޮށްފައި، ބަނޑުތެރެއަށް ބަތްއަޅައި ބިރިޔާންކޮށްފައި ހުންނަކާނާއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ