...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެހަ
ނ.
ފުރާޅާއި ފުޅައްފަދަ ތަންތާނގެ ހުއްޓި ތަކުގައި ހުރަހަށް އަޅާ ދަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަކަރިދަނޑި . ބުރިފަން . ބުރިފަންޖެހުން . ބޯދަށުދަނޑި . ކަށަވަރު . ކާޅުކެހަ . ކިހަ . ކިހަވަރޮ . ކެހައެޅުން . ކެހަވަރެ . ކެހަފަތް . އަސް . އަސްބައި . އަސްކެނިދަނޑި . މަތީކެހަ . މެދުކިހަ . ފަންތޮށިބަހައްޓާކެހަ . ދިދަކުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ