...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެހި
ނ.
(1) އަނެކާއަށް އޮޅުވައިލައިގެން ދޭ ދެރަ.
(2) ވިސްނުމުގެ އުނިކަމުން ތިމާއަށް ލިބޭ ދެރަ.
(3) ކެހުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
(4) (ބދބިހިކަސް.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންތާ . ހިންތާހެދުން . ހީލަތް . ނަގިލިކަހައިލުން . ބެރުވެރިންނަށް ކެހިދިންލަވަ . ބޮނޑި . ބޮނޑިދިނުން . ކައްސައިލުން . ކެހިވެރި . ކެހިވެރިވުން . ކެހިވެރިޔާ . ކެއްސައިގަތުން . އަނދަވަޅަށްވެއްޓުން . އަނދަވަޅު . އައިންހިފައިގެން ވައިމައްޗަށް އެރުން . ވަތިއެލި . ވަތިކެހި . ވިލާކެނޑުން . މަޅި . މަކަރު . މަކަރުވެރި . މަކަރުވެރިކަން . މަކަރުވެރިޔާ . މަކަރުވެރިވުން . ފައިކައްސާލުން . ދެރަދިނުން . ލަނޑު . ލޮޓި . ގުސާ . ގެއްލުން . ޓެކުން . ޣާފިލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ