...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެހިވެރި
ނއ.
(1) ކެހިދޭ.
(2) ހީލަތްތެރި.
(3) މަކަރުވެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނދަވަޅަށްވެއްޓުން . އަނދަވަޅު . މަކަރުވެރި . މަކަރުވެރިކަން . މަކަރުވެރިޔާ . މަކަރުވެރިވުން . ޓެކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ