...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެހުން
ސާލު:
ވިލާކެހުން.
(61) ކުރުނބާއިން ހެވާ ނެގުން.
(71) އުސްކޮށް ހުންނަ ފަސްތައް ފަތުރައި އެއްވަރުކުރުން.
މިސާލު:
ފަސްކެހުން.
(81) ރިޔާ ފަރުމާނު މައްޗަށް ބޮނޑިކުރުން.
މިސާލު:
ރިޔާ ކެހުން.
(91) (ޏ،ސ) ފުނާ އެޅުން.
މިސާލު:
ބޯކެހުން.
(02) މަޖާޒު:
ތުނބުޅި ބޭލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުވުން . ހުންގާނުހިފުން . ކަހައިލުން . ކަރުކެއްސުން . ކަޅަލަ . ކީރުވުން . ކެހި . ކެހުން . ކެހުންވަރު . ކެހުންފިލުން . ކެހުންގަނޑު . ކެހުންގަނޑުނެގުން . އެންކެވުން . ފަރުދާކަހައިލުން . ފިލުން . ލަވަނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ