...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެހެ
ނ.
(ގ) ކެސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހިޔަފަތި . ހުޅި . ހުޅިގަނޑު . ހުވަނދުކޮތަން . ހޫ . ހޫފަތި . ނަރުވާ . ނަމުރު . ރަތްތަގައްލާ . ރަޖާ . ރާމާމަކުނު . ބަނޑުފަތް . ބަނާތު . ބަރަބޯ . ބަކަރި . ބަޓަރުތޮޅި . ބެރުމުސްކުޅިގޭ ހަންގަނޑު . ބޭލާ . ބޮއިފައް . ކަހަނަލަ . ކަށިކޮތަން . ކަންބަޅި . ކިސުޑި . ކިސުޑިވުން . ކިސްމިރީސާލު . ކުކުޅުފައިފިލާ . ކެހެރި . ކޮކާގަސް . ކޮއްޗޭފަތް . ކޮތަން . އަތިރީގޭވިނަ . އިސްތަށި . ވަލުއޫރު . މަޚުމާފޮތި . މަޢުޒުބަކަރި . މާރަނަ . މާބުޅާ . މާތުބާ . މިރިހި . މުރާކި . ފަށުފޭރާން . ފުފޫ . ފޫ . ފޫޖެހުން . ފެންކަނދިލި . ފޮނިލޯލި . ދެކެހެރި . ތާކިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ