...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެހެނި
ނ.
(1) ބައެއް ތަކެތީގައި ހުންނަ އަނގަކެހުމުގެ މާއްދާ.
(2) ގައިގެ ތަންތަން ހިރުވާ ހިރުވުން.
(3) ނއ.
(މަޖާޒު) އަނގަގަދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަހަނަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ