...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެހެރި
ނ.
(1) ޖަނަވާރުގެ އިސްތަށި.
(2) ބައެއް ގަސްގަހުގެ ފަތުގައްޔާއި، ގަންނަ ތަކެތީގައި ހުންނަ ހިމަ ލޯލި.
(3) އިސްތަށި.
(4) ކެހެރިއާ އެއްގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހުޅި . ހުޅިގަނޑު . ހުވަނދުކޮތަން . ހޫ . ހޫފަތި . ނަރުވާ . ނަމުރު . ރަތްތަގައްލާ . ރަޖާ . ރާމާމަކުނު . ބަނޑުފަތް . ބަނާތު . ބަރަބޯ . ބަކަރި . ބަޓަރުތޮޅި . ބެރުމުސްކުޅިގޭ ހަންގަނޑު . ބޭލާ . ބޮއިފައް . ކަށިކޮތަން . ކަންބަޅި . ކިސުޑި . ކިސުޑިވުން . ކުކުޅުފައިފިލާ . ކެހެރި . ކޮކާގަސް . ކޮއްޗޭފަތް . ކޮތަން . އަތިރީގޭވިނަ . އިސްތަށި . ވަލުއޫރު . މަޚުމާފޮތި . މަޢުޒުބަކަރި . މާރަނަ . މާބުޅާ . މާތުބާ . މިރިހި . މުރާކި . ފަށުފޭރާން . ފުފޫ . ފޫ . ފޫޖެހުން . ފެންކަނދިލި . ފޮނިލޯލި . ދެކެހެރި . ތާކިހާ . ތޮޅެންބަކުޑި . ގައްލާބަންދު . ގުލްއަލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ