...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެނބު
ނ.
(1) ބޮޑެތި ފަލަވައު (2) ޗާބީދީގެން ހިނގާ މެޝިން ހިންގާން އޮޅައިފައި އޮންނަ ފަން ވަރުލީ ބަންދެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުކެނބު . ނަގިލިކަސްމަތިންދިއުން . ބޮއްކުރާދޮށަށް އޮޑިކެނބުން . ކަލްކަޓަރާ . މައިތިރިއޯގަ . މައިސޯބު . ދަމައިކެނޑުން . ދޫވެރިކަން . ދޫވެރިކަންކެރުން . ސަލާމަތި . ޗާބީ . ޗާބީދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ