...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެނބުއެޅުން
މ.
އުޅި އަނބުރައި ކާއްޔަށް އޮޅައި އުޅިތަކުގެ ކޮޅު ފިޔަރިއަށް ފުނުއްސައިގެން ބޮޑެތި ފަލަ ވައު އެޅުން.
މިވަލަކީ ބޮޑެތި އޮޑިފަހަރު ބަނދަރުގައި ނުވަތަ ފަޅުގައި އަޅާފައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެއްކޮޅު ނަގިލީގައި ޖަހާ އަޑިއަށް ވައްޓާލައި ވަލުގެ އަނެއްކޮޅު އޮޑީގައި އެއްސުމަށް އަޅާ ވަލެވެ.
މިވަލަށް ކިޔަނީ ކެނބެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ