...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެނދި
(ބދ) އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށްއެދި ފަށްފަށުން ކުރާ އާދޭސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނދުފޫޅި . ކެނދިމުޅިއަށްވެލި އެޅުން . މުރުސަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ