...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެނދިއޮށުހަވާ
ނ.
(1) ކަނދު އޮށަށް ބޭސް އަޅައިގެން ކުޅޭން ހަދާހަވާ.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއްގައި ކުރިއަށްތިބޭ ބޮޑެތި މީހުންކޮޅު ހުސްވުމަށްފަހު ދެންތިބޭ، އެކަމަކަށް ދެރަމިސްކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ