...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެނދުން
މ.
ކަމަކަށް އެދިގެން ނުވަތަ އެއްޗެހި އަތުލާން ފަށްފަށުން އާދޭސް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެނދި . ސެހެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ