...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެނޑިނޭޅި
ނ.
(1) މެދުކެނޑުމެއްނެތި.
(2) ހުއްޓުމެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިނުކޮށް . ހުއްޓާނުލައި . ބޫންއަޑު . ކޯރުން . އަބަ . އަބަދާއިއަބަދު . ވައިހަޅަ . ފިރިނާޅައި . ތެޅިތެޅިހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ