...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެނި
ނ.
(ވ) ކުކުޅުބިހުގެ އެތެރޭގައި އޮންނަ ދެބައި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނގުލިޖެހުން . އަގެއްސަނި . އަސްކަނި . އަސްކެނިދޮށް . އަސްގެނި . އަސްގެނިދަނޑި . ތެނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ