...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެންސަރު
ނ.
ލެއާއި އެހެނިހެން މަގުތަކުން ހަށިގަނޑުގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރޭ ބައްޔެއް.
މިއީ ވަކި ހައްދެއްނެތި އެއްނަސްލެއްގެ ދިރޭ ޒައްރާތައް ތައް ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ގިނަވެގަތުމުން އުފެދޭ ބައްޔަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ