...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެންޑުން
ނ.
ކަނޑައި އަޑިކޮށްފައިވާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނބާދި . ކެނޑުންވަޅު . ކެންޑުންވަޅު . ކޮޅަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ