...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެރަވަޅު
ނ.
(1) އެމުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަޅުގައި އުޅޭ ކައްޓަ ފުޅި ފާޑުގެ ބޮޑަތި އެއްޗެއްސެވެ.
(2) މަޖާޒު:
މަސައްކަތަށް ހަދާ މަކަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ