...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެރި
ނ.
(1) ދިގުދެމިގެން ނުދާގޮތަށް ވެހޭވާރޭ.
(2) (ލ) ކާށިހެހެފައި ހުންނައިރު ކާށީގެ ބޭރުގައި ހުންނަ ނަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުނާ . ކެރަ . ކެރިކުޅަދާނަވުން . ކެރިފޭބުން . އުރައްޕު . އެކަކުންޏެއް ހަރުކޮންނާނީ އެކަކުންޏެއްގެ ވަރުންނެވެ. . ވާރޭ . ވާރޭވެހުން . ވާރޭގަނޑު . ވާކެރަ . މަހާނަމައްޗަށް މަޑިއަށްޖެހުން . މިސްކިތު ވަކަރަށް ވުން . މިސްކިތު ވަކަރު . މުއްސަނދިވުން . ފިރިހެންވުން . ފެންވިލާ . ލޯކުނާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ