...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެރިގަނޑު
ނ.
(1) ވެހެމުން ވެހެމުން ދާ ވާރޭ.
(2) ކުއްލިއަކަށް ބޯކޮށް ވެހިގަންނަ ވާރޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާރޭގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ