...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެރުން
މ.
(1) ނ.
ދިލަ ވޭނެއް.
މ.
(2) ދިލަވޭނެއްލިބުން.
(3) ކަންތަކަށް ޖެހިލުންވާގޮތް ނެތުން.
(4) (ޏ..) ކުރުން.
(5) (ސ) މަޖާޒު:
ޖިމާޢުވުން.
(6) (މަލިކު) ކުޅަދާނަކަން ލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްވަރު . ހިތްވަރުހުރުން . ކަންނެތްވުން . މުރާލިވުން . ފަސްޖެހުން . ފިނޑިވުން . ލޭފިނިވުން . ލޯހުޅުވައިލަންވެސް ނުކެރުން . ލޯދިއްކޮށްލަން ނުކެރުން . ލޯދިލުވައިލާން ނުކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ