...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެބެޔާ
ނ.
(ގ.) (1) ތުނޑުކުނަލުގައި ޖަހާފަޅި ބައިނެއް.
(2) ދުފާދަޅު.
(ދުފާއެއްޗެހި އަޅަން ލޮއިން ހަދައިފައި ހުންނަ (ދަޅެއް)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ