...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެކުން
މ.
(1) ކައްކާތަކެތި ރޯފިލުން.
(2) ބޭނުންވަރަށް ކައްކާނިމުން.
(3) ހޫނުވެގެން ބޮކިޖެހުން.
(4) ބޮކިޖަހައި އުތުރުން.
(5) މަޖާޒު:
ޖޯޝް އައިސްގެން ނުވަތަ ރުޅިއައިސްގެން ތެޅިތެޅިހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑަކެކުން . ބަނޑުކުކުރުން . ލެއިކެކުން . ގަޑަގަޑަ . ގަޑަގަޑަލާކެކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ