...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެކުޅުން
ނ.
ލިބޭ އުނދަގުލަކުން ހިތާއި ހަށިގަނޑަށް ކުރާ އަސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްފަޅައިގެންދިއުން . ނޭވާހިއްލުން . ބަރުދާސްތު . ވޭން . ވޭންވަރުފިލުވުން . ދުކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ