...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެއުން
އެތެރެކުރުން.
(2) ފަޅުރަށްރަށާއި ގޮއިފާލައްބަ ފަދަ ތަންތަން ވަރުވާއަށް ލިއުއްވައިގެން ގެންގުޅުން.
(3) އެހެން މީހެއްގެ މުދަލުގައި ސިއްރުން ޖެހުން.
(4) ވަކިވައްތަރެއްގެ ތަކެތި ޤަބޫލުކުރުން.
މިސާލު:
(ހ) ރިޝްވަތުކެއުން.
(ށ) ރިބާކެއުން.
(5) (މަޖާޒު) ހެފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކެއުން . ހުއިހެފުން . ހެސްބެއްދުން . ހޮވާކެއުން . ނާސްތާ . ނާސްތާކުރުން . ނިދިބުރަކެއުން . ރަންއިލޮށިން ކަނދުރުކެއުން . ރިސެޕްޝަން . ރޮލާކެއުން . ބަކުންކިޔުން . ބިލިވަރޮހެދުން . ބުޅިއަޅާކެއުން . ބޫތުހިފުން . ބޭސްގުޅަޖެހުން . ބޯބުރާންތިވުން . ކަން . ކަގަ . ކާވެނިބަތް . ކިލާފަނިފޮޅު . ކުރުދޮށްޓަށްއެރުން . ކުއްލާބުތެލި . ކެއުން . ކޭންބެއްލެވުން . ކޮނެކެއުން . ކޮފުން . އަތްލައިގަތުން . އިރުކޮއްތު . އިރުވައިކަންޒޫރި . އިސްކޮޅުޖެހުން . އީދުޖަބޮ . އުކުން . އެންވަށިބޮނޑި . އެތެރެކުރުން . އެލަވަރުކެއުން . ވަތްކުރުން . ވަޤްފުކޭން . ވިހޭގެޖާފަތް . ވެލަވަރުކެއުން . ވޭޓަރު . މަރައިފި . މަތިންކެއުން . މަޖިލީސްކޮށްލުން . މާހެފުން . މާކޯއެޅުން . މުޅަތަކެތި . މުއްފަތުންކެއުން . މޯހިރުންކެއުން . ފަންގިލީބަތް . ފަރިވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ