...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެއުޅު
ނ.
(1) މަސްދޯނި ފަހަރު ދުއްވުމާއި، ދޮށި އެޅުމުގެ ވެރިޔާ.
(2) ޝިކާރަކުރާ މީހާ.
(3) ހިކިމަހުގައި އަޅާ އުދުހޭ ފޮރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިޔޮޅު . ކެޔޮޅު . ކެޔޮޅުކަން . ކެޔޮޅުކަން ކުރުން . ފުއްޓަރަށްފެއްތުން . ސިކާރަ . ސިކާރަވެރިން . ސިކާރަމަތީކުއްތާ . ސިކާރަޔަށްދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ