...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެއްކުން
މ.
(1) ކެކިގަންނަގޮތް ހެދުން.
(2) ފެންނުވަތަ އާވިބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗެހި ރޯފިލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރުން . ހިޔުން . ބައިބަތް . ބޭރުބަނޑަހަ . ބޮލިކެއްކުން . ބޮޑުބަދިގެ . ކުސަހިލުން . އަހިކެއްކުން . ވަރުކުރުން . މާކޯހިލުން . މިރުހުލުން . މެލުވުން . ފިށިހެލެހުން . ފެންހިންދުން . ދަގަނޑުއުނދުން . ދިޔަހިންދުން . ތިންތެލުކެއްކުން . ތެއުގުޅާސާދާކުރުން . ތެލިކެއްކުން . ތެޔޮގުޅާސާދާކުރުން . ލޮނުކެއްކުން . ގަރެދެގެށުން . ގަދެރެގޮޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ