...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެއްސަމަކުން ލޯގަނޑެއް އުކައެއް ނުލެވޭނެ
"ކެއްސަމަކުން ލޯގަނޑެއް އުކައެއް ނުލެވޭނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ބުރަދެމަސައްކަތެއް އެއްފަހަރާ ނުކުރެވޭނެކަން އެންގުމަށް ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެއްސަމަކުން ލޯގަނޑެއް އުކައެއް ނުލެވޭނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ