...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެއްސުން
ނ.
(1) ފުއްޕާމޭގައި ހުންނަވައި ގަދަބާރާއެކު އަދި އަޑާއެކު ކުއްލިއަކަށް އަނގައިން ބޭރުކޮށްލާ ބޭރުކޮށްލުން.
(2) (ސ) ކެއްސައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިބަލި . ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން . ނިއުމޯނިއާ . ބީ.ސީ.ޖީ ވެކްސިން . ބޮނބިފަޅީކެއްސުން . ބޮނބިފަޅީލޮޑުކަން . ކެހިވަރު . އަނގަޖެހުން . ޓީ.ބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ