...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެއްޓު
ނ.
ބައެއް ތަކެތީގެ ބަންޑެލީގެ ތެރޭގައި، ހުންނަ ކުދި ބޮނޑިބޮނޑި.
މިސާލު:
(ހ) އުއިކެއްޓު.
(ށ) ދުންފަތް ކެއްޓު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާނި . ކެއްޓު . ތަލިގަނޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ