...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެވެލި
ައިގެން އެނަރުން ގަތައިފައި ނުވަތަ ބޮޅު އަމުނައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
(2) ގަހަނާއެއްގެ ގޮތަށް ނޫނަސް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ފަތިކޮށްނާއި ހަތަރު އަރިއަށް ނުވަތަ އެނޫން ސިފަސިފައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ހިމަފަށް.
(3) ފަންގިވިންނަ ކަނިވަޅު.
(4) (ހ) ކޭލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލިހިލާ . ރުނގުޅި . އަރިތާކިހާ . އޮގަރުފޮދު . ވޮށުކެވެލި . ވޮށުކެވެލި ފައްޓަރު . ވޮޓެކެވެލިއަޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ