...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެމި
ނ.
(ބދ) އެއްކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިދޮވުން . ބޯޓުދެލި . މަޢުދަނީލޮނު . ފަލަކުގެ ޢިލްމު . ފިހުން . ފޮޓޯސާފުކުރާބޭސް . ސައިބޯނި . ޑައިނަމައިޓު . ޑޮންޑޮން . ޖަނާޒާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ