...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެމިކަލް
ނ.
އެޓޮމަކަށް ނުވަތަ މޮލިކިއުލަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވިގެން އުފެދޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިދޮވުން . މަޢުދަނީލޮނު . ފަލަކުގެ ޢިލްމު . ފޮޓޯސާފުކުރާބޭސް . ސައިބޯނި . ޑައިނަމައިޓު . ޑޮންޑޮން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ