...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެމްޕޭން
ނ.
(1) ވަކި ކަމެއް ޙާޞިލު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ރާވައިގެން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް.
(2) ޢަސްކަރީ ނުވަތަ ސިޔާސީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ލަނޑުދަނޑިއެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ރާވައިހިންގާ ޙަރަކާތްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެންޕޭން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ