...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެތި
ނ.
(1) ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ތިންވަނަ ނަކަތް.
(2) ކައިރިކައިރިކޮށް އެކީގައި ލޮލަށްފެންނަން ހުންނަ ތަރިބޮނޑިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނާ . ހަނާކުރުން . ހަނާވުން . ހަނު . ހަނުލުން . ހަންގަނޑު . ހަރަމަލި . ހަރު . ހަރުކުރުން . ހަރުގަނޑު . ހަރޮމަލި . ހަބަ . ހަޅަނގު . ހަކުރު . ހައިހޫނު . ހައިހޫނުކަން . ހައިހޫނުވުން . ހައިގަނޑު . ހަދިޔާ . ހަދިޔާބަދިޔާ . ހަތިކޮޅު . ހަތޭލިކަށި . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްތެލި . ހަލާހަރު . ހަލުއިކުރުން . ހަލުއިވުން . ހަޖަމު . ހަޖަމުކުރުން . ހަޖަމުވުން . ހާ . ހާކިސް . ހާލިގަބަ . ހާލުގައިޖެހުން . ހާސިލުމާސިލު . ހާޑުކިއްލާ . ހިނގުން . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ހިރިއްދަ . ހިރިގައު . ހިރުވުން . ހިކަނދިފަތް . ހިކަނދިގަސް . ހިކި . ހިކިދަގަނޑުވުން . ހިކިދޮވުން . ހިއްޕީން . ހިއްޗިގޮނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ