...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެތްނުލެވުން
މ.
(1) ހުރަހޮޅޭ އުނދަގޫދަތިކަންތަކުގެ މައްޗަށް ޝަކުވާ ނުކޮށް ނުހުރެވުން.
(2) އެކަމެއް ކުރަންވީގޮތާއި ޚިލާފަށް އަވަސްވެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ