...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެތްކުރިމީހާއަށް ހޫނުބޮނޑިބަތް
"ކެތްކުރިމީހާއަށް ހޫނުބޮނޑިބަތް" (މިސާލުބަހެއް) ކެތްކުރާ މީހާޔަށް ފަހުން މާ ރަނގަޅު ގޮތްގޮތް ވާނެކަން އަންގައި ދިނުމުގެގޮތުން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެތްކުރިމީހާއަށް ހޫނުބޮނޑިބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ