...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެތްތެރިވުން
މ.
(1) ލިބޭ ވޭންތަކަށް ޝަކުވާނުކޮށް ހުރުން.
(2) ހިތުގައިއުފެދޭ އަސަރުތައް މަތަކޮށްގެން ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަބުރުވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ