...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެތްތެރިޔާ
ނ.
(1) ލިބޭ ވޭންތަކަށް ޝަކުވާ ނުކޮށް ހުންނަ މީހާ.
(2) ހިތުގައި އުފެދޭ އަސަރުތައް މަތަކޮށްގެން ހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ