...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކެލާ
ނ.
ކެލާގަހުގެ ލަކުޑި.
މިއީ ދިވެހިބޭހުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ކެލައިގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
އެއީ ބަބުރުކެލާ، ހުވަނދުކެލައެވެ.
މިއީ އިރުމަތީ އިނޑިއާގައި ހެދޭ ގަހެކެވެ.
ލަކުޑީގެ ކީލި ހިމުންވެފައި ލަކުޑިން މީރުވަހެއް ދުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނދުބޭސް . ހުވަނދުކެލާ . ރަތްބަބުރުކެލާ . ބަބުރުކެލާ . ކަށްވަސް . ކެލައިއަތަރު . ކެލާ . ކެލާލުން . ކެލާޖެހުން . އަގަލުކެލާ . ދެކެލުން . ގޭނުން . ޙަނޫޠު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ